2. roj světlušek letohrad

Odkazy

O nás

II. roj světlušek je oddílem střediska Bratra Robina Letohrad a členem organizace Junák – český skaut, z. s.

Náš roj vznikl společně s ostatními oddíly v Letohradě v roce 1991. V roce 2009 se k němu pro nedostatek členů připojil I. roj světlušek z Letohradu – města.

V současné době se na vedení oddílu podílejí vedoucí družinek Veronika Stejskalová, Klára Dostálková (vedoucí oddílu) a Kateřina Novotná.

Náš roj se věnuje výchovné kategorii světlušek, tedy menším „skautkám“ od předškolního věku do čtvrté třídy. Jakmile světlušky dosáhnou třídy páté, přechází již do starší zmiňované kategorie skautek, zpravidla do II. oddílu skautek, který rovněž patří pod středisko Br. Robina.

Během roku se scházíme v menších skupinkách (= družinkách) každý týden, jednou až dvakrát do měsíce pak v rámci celého roje na různých výpravách, soutěžích, atd. Dvakrát do roka se pak snažíme vyjet na zajímavá místa v blízkém i vzdálenějším okolí na celý víkend a poznávat nové kraje.

Naším cílem je vést děti ke spolupráci i samostatnosti, pomáhat jim objevovat přírodu a získat k ní vztah, vážit si prostředí, ve kterém žijeme a lidí, kterými jsme obklopeni. Do programu zařazujeme i témata jako chování při krizových situacích a základy zdravovědy, nauku o přírodě, skautské dovednosti (uzlování, pobyt v přírodě,…), znalosti o naší vlasti – České republice, atd. Snažíme se být dětem podporou i vzorem a přistupovat ke všem podle jejich individuálních potřeb. Samozřejmě to vše v duchu celosvětového programu skautského hnutí, který si můžete prohlédnout na

Skautský program - PRINCIPY

kontakty


Klára Dostálková

Vedoucí roje
tel.: +420 731 052 317

veronika stejskalová

Zástupkyně vedoucí roje

Kalendář